Příznaky Celiakie u Dospělých: Co Vás Může Trápit

Příznaky Celiakie u Dospělých: Co Vás Může Trápit

Víte, co ⁤znamenají potíže s trávením, neustálá únava a opakující se ⁣bolesti hlavy? Mohou to‌ být příznaky celiakie, onemocnění, které postihuje mnoho​ dospělých. V ⁢našem článku „Příznaky Celiakie u Dospělých: ⁣Co Vás Může Trápit“ se dozvíte více o této potenciálně vážné diagnóze a‌ jak si s ní poradit. Buďte ve vašem zdraví obezřetní⁣ a ⁤neignorujte varovné signály, které vám tělo posílá.

Příznaky celiakie – jak je rozpoznat v dospělosti?

U dospělých může celiakie způsobovat různé obtíže, které však často nejsou jednoznačné a mohou být​ zaměňovány s jinými onemocněními. Pokud si všimnete některých z následujících příznaků, může to být‍ signál, že‍ trpíte celiakií:

 • Trávicí potíže: bolesti břicha, nadýmání, průjem nebo zácpa
 • Únava ‌a vyčerpání: neustálá únava a ospalost,‌ i přes dostatek spánku
 • Vypadávání vlasů: nadměrné vypadávání vlasů a křehké ⁤nehty

Je důležité nezanedbávat tyto příznaky a pokud máte podezření na celiakii, obraťte se na lékaře. Správná diagnóza a včasná léčba mohou významně zlepšit kvalitu vašeho života a‍ minimalizovat zdravotní komplikace spojené s touto nemocí.

Bolest břicha a zažívací problémy

Bolest břicha a ⁣zažívací problémy

U dospělých může celiakie způsobit různé příznaky spojené s trávením potravy a ‌problémy s břichem. Tyto příznaky mohou být často zaměňovány s jinými stavy, ale pokud​ trpíte některými z následujících ‍problémů, mohlo by se jednat o celiakii:

 • Bolest břicha: Chronická ⁣bolest břicha může být příznakem celiakie.
 • Průjem: Dlouhotrvající průjem a zažívací potíže mohou naznačovat citlivost na lepek.
 • Únava: Neustálá únava a nedostatek⁣ energie mohou být dalším příznakem onemocnění.

Kategorie Příznaky
Bolest břicha Chronická bolest
Průjem Dlouhotrvající průjem
Únava Neustálá únava

Příznaky celiakie spojené s kůží

Příznaky celiakie spojené s kůží

Trpíte-li celiakií, můžete mít⁣ různé⁣ symptomy spojené s kůží.⁣ Tyto příznaky mohou být zvlášť nepříjemné a ovlivnit vaši kvalitu ⁢života. Je ​důležité si být vědom těchto problémů a konzultovat je⁤ s ‌lékařem, aby ⁢byla co nejlepší péče.

Zde je několik častých ⁤příznaků celiakie ‌spojených s kůží⁣ u dospělých:

 • Vyrážka: Často se objevuje na loktech, kolenou, hýždích nebo na ‌hlavě. ⁣Může být svědivá ‍a zarudlá.
 • Podráždění pokožky: Vaše kůže může být suchá, drsná nebo zčervenalá kvůli narušenému ‍trávení potravy.
 • Ekzém:‌ Celiakie může způsobit výskyt ​ekzému, který​ se projevuje svědivými ⁢ložisky na kůži.

Jak správně diagnostikovat celiakii u dospělých

Jak správně diagnostikovat celiakii u dospělých

Diagnostika celiakie u dospělých může být náročná, protože příznaky této autoimunitní choroby ‌mohou být velmi různorodé a⁤ často se překrývají s jinými onemocněními.‌ Je důležité být si​ vědom těchto příznaků a udržovat otevřenou komunikaci se svým lékařem, aby byla správná diagnóza stanovena co nejdříve.

Mezi běžné příznaky celiakie u dospělých patří:

 • Trávicí problémy – jako jsou nadýmání, průjem, zácpa nebo ⁣bolesti břicha
 • Kožní problémy – jako je vyrážka nebo svědění
 • Únava nebo slabost – bez zjevného důvodu

Den Příznaky
Pondělí Nadýmání, únava
Úterý Průjem, svědění

Nejčastější potraviny s obsahem lepku

Nejčastější‌ potraviny s obsahem lepku

Pokud se potýkáte s celiakií nebo máte podezření na tuto nemoc, je důležité být obezřetní​ při​ konzumaci potravin ⁢obsahujících lepek. Existuje mnoho potravin, které jsou běžně spojovány s touto nemocí a mohou⁣ způsobit​ nepříjemné příznaky. Zde je seznam nejčastějších potravin s obsahem lepku, které by měli lidé s celiakií nebo podezřením⁣ na ni vyhýbat:

 • Chléb a pečivo
 • Cereálie
 • Cukrovinky
 • Těstoviny
 • Pivo

Je důležité pečlivě číst etikety na potravinách ⁤a vyhledávat certifikáty‍ bezlepkových výrobků. V případě ‍pochybností konzultujte s odborníkem na výživu nebo lékařem. U ⁣lidí trpících celiakií mohou tyto potraviny⁢ způsobit různé příznaky, jako jsou zažívací ⁣potíže, únava, bolesti břicha nebo kožní problémy.

Důležitost přísné bezlepkové diety ‍v⁣ léčbě celiakie

Důležitost přísné bezlepkové diety v léčbě celiakie

Je důležité⁢ si uvědomit, že celiakie není jen pro děti. Mnoho dospělých trpí touto⁣ autoimunitní nemocí, která způsobuje trvalou intoleranci na lepek obsažený v potravinách. Pokud máte podezření, že trpíte ⁤celiakií, mohou se u vás objevit různé příznaky, které vám mohou značně znepříjemnit život.

Mezi nejčastější příznaky celiakie u dospělých patří:

 • Trávicí potíže: ⁣ Bolest břicha, nadýmání, průjem nebo zácpa jsou běžné problémy spojené s celiakií.
 • Únava a slabost: Chronická únava, slabost nebo dokonce deprese mohou být důsledkem nedostatečného vstřebávání živin z ​potravy.
 • Kožní problémy: Vyrážky, ekzémy nebo dokonce dermatitida herpetiformis ​jsou častými projevy celiakie u dospělých.

Závěrečné poznámky

In ​conclusion, recognizing the symptoms of celiac disease in adults is crucial⁢ for maintaining health and well-being. Whether you are experiencing digestive issues, skin problems, or unexplained fatigue, it’s important to consult with a healthcare provider to determine if celiac disease may be the cause. By being aware of the signs and symptoms, you can ‍take control of your health and potentially alleviate long-standing‍ discomfort. Remember, you are your best advocate ​when​ it comes to your health, so don’t hesitate to seek⁤ help if you suspect celiac‌ disease may be affecting you. Your well-being is worth the effort.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *